Abrupt climate changes have occurred in the past, heating the planet by up to 16˚C in a few decades causing major environmental impacts on the face of the Earth.

To prepare ourselves for the future, a team of scientists led by Professor Siwan Davies from the Department of Geography, Swansea University investigate the evidence of past events that remain buried deep within Arctic ice and mud from the sea-bed.

Follow the team as they search for microscopic traces of volcanic ash deposits to reveal the secrets of the Earth’s violent climate history. This research work is funded by the European Research Council, Natural Environment Research Council, The Leverhulme Trust and the Department of Geography, Swansea University. The film is produced by Plastic Buddha Productions.

Mae newid hinsawdd sydyn wedi digwydd yn y gorffennol sydd wedi arwain at wresogi’r planed hyd at 16˚C o fewn ychydig ddegawdau yn achosi trawiadau amgylcheddol o bwys ar wyneb y ddaear.

Er mwyn paratoi ar gyfer y dyfodol, mae tîm o wyddonwyr, wedi eu harwain gan yr Athro Siwan Davies o Adran Ddaearyddiaeth, Prifysgol Abertawe, wedi bod yn ymchwilio i dystiolaeth o ddigwyddiadau’r gorffennol sydd wedi eu claddu yn ddwfn o fewn iâ yr Arctig a mwd o wely’r mor.

Dilynwch y tîm wrth iddynt chwilio am olion meicrosgopig o ddyddodion lludw folcanig er mwyn datgelu cyfrinachau hanes hinsawdd ffyrnig y ddaear. Mae’r gwaith ymchwil yma wedi ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, Ymddiriedolaeth Leverhulme ac Adran Ddaearyddiaeth, Prifysgol Abertawe. Mae’r ffilm wedi ei gynhyrchu gan Plastic Buddha Productions.